Havuz ve SPA Sterilizasyon Çözümlerimiz

Havuzda ya da SPA’da keyif yaparken istenmeyen mikroorganizmaların keyfinizi kaçırmasına engel oluyoruz.

Günümüzde havuzlardaki yosunlaşmayı önlemek ve dezenfeksiyonu sağlamak için Klor ve Brom kullanımı artık standard haline gelmiştir. Öyleki dünyada bakıldığında havuzlarda Klorlama birçok ülke için zorunlu kılınmıştır. Fakat zaman içerisindeki bilimsel çalışmalar gösterdi ki bazı mikroorganizmalar bu dezenfeksiyon sistemlerine karşı dayanıklılık gösteriyor ve havuzlarda yaşayabiliyor. Bunun yanı sıra bu dezenfeksiyon işleminin de bazı yan etkileri olduğu görüldü. Bu sebeple bu etkileri yok edecek ve mevcut dezenfeksiyon kimyasallarına dayanıklı mikroorganizmaları etkisiz hale getirecek yeni sterilizasyon yöntemleri geliştirmek bir zorunluluk oldu.

Dünyada birçok ülkede artık yaygın bir yere sahip olan ek sterilizasyon teknikleri Türkiye’de yeni yeni yer edinmeye başladı.

Türkiye’de Sağlıklı Yaşam Alanları yaratmak konusunda uzman Pastel Yaşam firması olarak Dünya’da başarısını ispatlamış Havuzlar için özel ek sterilizasyon yöntemlerini Türkiye’ye getirerek hizmetinize sunuyoruz. Pastel Yaşam firması havuz ve içme suyu sterilizasyonu konusunda dünya çapında başırılı çözümlere ulaşmış İspanya firması olan Oxicom’um Türkiye tek yetkili distribütörüdür.

Mevcut Sistemler ve Sorunları

Günümüzde Havuz Dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılan Klor ve Brom’un havuzlarda bulunan tüm zararlı mikroorganizmaları yok edemediği bilimsel olarak ıspatlanmış durumda. Su bakterisi, kriptosporidyum ve giardiya bunların başında gelir. Bu mikroorganizmalar kimyasal dezenfektanlara karşı yüksek direnç sahibi oldukları için mevcut kimsallar tarafından yok edilemezler. Bu sebeple sağlığımızı ciddi derecede tehdit eden bu mikroorganizmalar şu anda kullanmakta olduğumuz havuzlarda bize ulaşabilmekte ve farklı hastalıklara yakalanmamıza sebep olabilmektedir.

Bu etkilerin yanı sıra, günümüzdeki havuz sistemlerinde kullanılan dezenfektanlar artık karakteristik hale gelmiş havuz kokusunun yanı sıra göz kızarıklığı, göz yanması, göz ve burun tahrişi, deri kuruluğu ve dökülmesi gibi etkilere sebep olur.

Ozon ile Dezenfeksiyon

Ozon, su arıtma konusundaki en güçlü dezenfektan ve kimyasal oksidandır. Havuzlarda ana temizleyici olarak ya da ek dezenfektan olarak kullanılabilir. Havuzdaki bakterileri (örneğin E.Coli) Klora kıyasla yüzlerce kat daha hızlı bir şekilde yok eder. Havuzda bulunan virüs, amip ve mantar gibi patojenik mikroorganizmaları etkisiz hale getirir. Havuz kokusuna sebep olan etkenleri yok eder. Klorlamadan doğan insan sağlığı için zararlı yan etkenleri (monochloramine, Dichloramine, nitrogen trichloride, trihalomethane, calorocreatinina, clorourea, etc.) yok eder bu sayede Klorlamanın yan etkileri olan göz kızarıklığı, göz yanması, göz ve burun tahrişi, deri kuruluğu ve dökülmesi gibi yan etkileri ortadan kaldırır.

Hiçbir şekilde suya tat ya da koku vermez. Ve mikroskobik seviyedeki yosunların yok ettiği için onlardan doğan bulanıklığı da engelleyerek görsel olarak suya mükemmel bir parlaklık verir.

Distribütörü olduğumuz Oxicom Havuz tipi Ozon dezenfeksiyon sistemleri Oxicom’un yıllardır onlarca ülkede beğeniyle kullanılmış ve başarısını ıspatlamış ürünlerdir.

Ürün bilgileri ve katalog içintıklayın.

UV ile Dezenfeksiyon

Havuzlarda UV ile dezenfeksiyon kimyasallar ile yapılan dezenfeksiyondan tamamen farklı şekilde çalışır. UV, zararlı mikroorganizmaların hücresel yapılarını bozarak onları etkisiz hale getirir. Ultraviyole lambaları tarafından üretilen UV ışınları zararlı mikroorganizmaların DNA molekülleri tarafından absorbe edilir ve hidrojen bağlarının kopmasına neden olur. Bu etki ilgili mikroorganizmanın deaktive edilerek etkisiz hale getirilmesini sağlar, yani ölürler. Günümüzde UV ile sterilizasyon yöntemleri hastanelerde ameliyathaneler de başta olmak üzere diğer dezenfektan sistemlere ek olarak güçlü bir destekleyici dezenfektan olarak kullanılır. Havuzlardaki kullanımı ise aynı prensiptedir. Kimyasal dezenfeksiyona ek olarak kullanılması gerekir. Havuzlarda UV sterilizasyonun avantajları;

 • Sudaki kloraminlerin yok edilmesini sağlar,
 • Klora karşı dayanıklı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar,
 • Çevre dostudur,
 • Suya mükemmel kalite ve parlaklık sağlar,
 • Havuzda maruz kalınan Deri ve Göz sorunlarını ortadan kaldırır,
 • Havuz kullanıcılarına ve çalışanlara hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Serbest kalıntı clorin’in azaltılmasında ıspatlanmış etki sağlar,
 • Havuz alanındaki hava kalitesini artırır,
 • Suya hiçbir tat ya da koku katmaz,
 • Hiçbir yan eleman oluşmasına sebep olmaz,
 • Kimyasallara karşı hiçbir tehlike yaratmaz,
 • Kurulumu ve bakımı oldukça basittir.

Distribütörü olduğumuz Oxicom’un onlarca ülkede binlerce havuzda kullanılmış UV sterilizasyon ürünleri başarısını ıspatlamış ürünlerdir.

Ürün bilgileri ve katalog için tıklayın.

Önerilen Havuz Sterilizasyonu

Son yıllarda yapılan çalışmalarda sadece Klorlu su temizliğinin yetersiz olduğu görüldü. Yetersizliğinin yanı sıra bazı bilimsel çalışmalarda artık su sterilizasyonunda Klor kullanılmaması önerildi. Bunun için gerekçe ise Klorlamanın yarattığı yan etkilerin insanlarda kanserojen etkiye sahip olmasıydı.

Dünyanın birçok ülkesinde artık sadece Klorlama ile temiz bir su sistemi sahip olunamayacağı bilinci oturmaya başladı. Bu sebeple önerilen sistemler; mevcut dezenfeksiyona ek olarak Ozon, UV ya da Ozon + UV kullanımıdır.