Ortam Hava Testi

Sağlıklı Ortamı elde edebilmenin ilk adımı Ortam Hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ortamdaki havanın niteliği ortam sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü bu nitelikler ortamda zararlı mikroorganizmaların barınmasına ya da hızlıca üremesine uygun ortam yaratır nitelikte olabilir. Örneğin yüksek nemli bir ortam birçok bakterinin üremesi için mükemmel bir ortam yaratır ve yanı sıra küfün oluşumu için de gayet uygundur. Ya da bir diğer örnek olarak ortamdaki havanın akışkanlık niteliğinin olmaması ortamda bakteri üremesi için imkan tanımaktadır. Eskiden beri bildiğimiz ve annelerimizin en soğuk kış günlerinde bile uyguladıkları evi havalandırma uygulaması aslında içerideki kirli havayı temizlemekten çok içeride hava akımı yaratması sebebiyle değerlidir. Akışkan hava bakteri üremesi için uygunsuz ortam yaratırken günümüzde ısı yalıtımı gereği akışkanlığını yitirmiş ortamlarımız bakteri üremesi için en iyi niteliktedir. Bu ve bunun gibi birçok sebep gereği Ortam Hava Testimizde ölçüm yaptırmış olduğunuz havanın sıcaklığı, nemi, basınç değerleri, akışkanlık nitelikleri, sirkülasyon yetenekleri ve polarizasyonu gibi birçok şey aynı anda ölçülerek bilgiler konsalide edilir. Bu ölçümlerden herhangi birini tek başına yapmak ve değerlendirmeyi bu sonuca bağlamak çok yanlış olacaktır. Bir değerin yüksek olması bazı durumlarda iyiyken bazı durumlardan tehlikeli olabilir. Bu sebeple ölçümü yapan teknik personelimiz ölçüm sonuçlarını tamamladıktan sonra konsalide sonuçlar ile ortamınız hakkında bilgi ve değerlendirmeler yapacaktır.